Aktuality

07.07.2021

Ultra tichý chladič R-32 spoločnosti CIAT inštalovaný v traumatologickom a ortopedickom krídle nemocnice v meste Craigavon

Ultra tichý chladič ...

Certifikáty a kvalita

CIAT kladie veľký dôraz na kvalitu svojich produktov. Dôraz na spokojnosť zákazníkov je základná požiadavka pre neustále zlepšovanie produktov, ochranu životného prostredia, a preto je lídrom v oblasti výskumu a vývoja nových druhov chladív, materiálov a výrobných postupov. Preto bolo v areáli výrobného závodu zriadené centrum pre výskum a inováciu našich produktov. Vďaka výskumnému centru a zisťovaniu potrieb zákazníkov sú naše tepelná čerpadla a ostatné výrobky konštruované tak, že môžu byť certifikované rôznymi certifikátmi kvality. Niektoré certifikáty sú uvedené nižšie:

Rozbaliť.

PEP (Product Environmental Profile) registrovaný v rámci PEP ecopassport® Programu je environmentálna deklarácia typu III podľa normy ISO 14025.
 
PEP poskytuje spoľahlivé informácie o vplyve produktu na životné prostredie prostredníctvom kvantifikovaných a multikriteriálnych environmentálnych údajov získaných z výpočtu Life Cycle Assessment.“*
 
Nasledujúce produkty CIAT majú certifikát PEP ecopassport: Certification | CIAT Europe

Rozbaliť.

CIAT používa systém akosti založený na výskume výkonnosti a efektivity výrobných procesov. To znamená neustále zlepšovanie všetkých výrobných a riadiacich procesov. Preto vlastníme certifikát pravidelne overovaný viac než 15 rokov spoločnosťou Lloyds Register Quality Assurance, ako požadujú medzinárodné normy ISO 9001.

Rozbaliť.

CIAT dodržuje Eurovent, európsky orgán, ktorý zisťuje technickú úroveň produktov. Spoločnosť Eurovent náhodne vyberá a testuje produkty svojich členov. Výsledky týchto testov uverejňuje. Tieto testy sa zameriavajú na významné hodnoty zariadení a sú merané podľa noriem EN. Eurovent sa taktiež podieľa na tvorbe zákonov a vyhlášok platných pre EU. Najrozšírenejším nariadením je klasifikácia do energetických skupín podľa energetickej náročnosti (energetický štítok na spotrebičoch).

Rozbaliť.

Všetky produkty, ktoré podliehajú požiadavkám európskych smerníc, sú predmetom ďalších kontrol podľa Európskych noriem a pravidiel. Produkty, ktoré spĺňajú všetky požiadavky sú označené logom CE, ktoré zaručuje bezpečnosť ich prevádzky.

Ďalšie certifikáty

Rozbaliť.

CIAT taktiež certifikuje svoje produkty pre špecifické trhy (normu GOST pre Rusko, Selo v Číne, a pod.).
Niektoré produkty sú certifikované špeciálnymi certifikátmi ako ATEX a NF SZP.