O nás

tepelné čerpadlo

CIAT

CIAT je významným hráčom v oblasti úpravy vzduchu. Vymýšľa ekologickejšie, úspornejšie a bezpečnejšie riešenia. Okrem širokej škály produktov a zariadení CIAT ponúka zákazníkom odbornú podporu pre udržateľné riešenia, ktoré zaručujú pohodlie, vysokú kvalitu vzduchu a energetickú optimalizáciu.

Spoločnosť VSE Solutions ako výhradný distribútor produktov CIAT už od roku 2003 prináša na slovenský trh inovatívne technológie CIAT, ktoré pomáhajú zákazníkom šetriť financie i planétu. Firma CIAT produkty nielen vyrába, ale je aj lídrom v oblasti výskumu a vývoja nových druhov chladív, materiálov a výrobných postupov. Vďaka tomu sú jej produkty overené rôznymi certifikátmi kvality, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie štandardy, ako ISO 9001, Eurovent či CE, ako aj ďalšími certifikátmi pre špecifické trhy.

Ako jeden z mála svetových výrobcov vytvára CIAT tepelné čerpadlá až do výkonu 500 kW v prevedení vzduch/voda a do výkonu 1400 kW v prevedení voda/voda. Vďaka využívaniu rôznych typov chladív a kompresorov optimalizuje výkony a účinnosti jednotlivých tepelných čerpadiel pre danú aplikáciu.

VSE Solutions

Nové technológie prinášajú možnosti, ako ušetriť na energiách. Naše tímy preto neustále hľadajú a implementujú inovatívne riešenia, ktoré zákazníkom pomáhajú zefektívniť ich prevádzky a, v konečnom dôsledku, šetriť ich finančné prostriedky.

VSE Solutions poskytuje individuálne energetické riešenia pre výrobné haly, priemyselné prevádzky, administratívne budovy, hotely, školy, zdravotnícke zariadenia, obce a mestá.

Certifikáty a kvalita

CIAT kladie veľký dôraz na kvalitu svojich produktov. Dôraz na spokojnosť zákazníkov je základná požiadavka pre neustále zlepšovanie produktov, ochranu životného prostredia, a preto je lídrom v oblasti výskumu a vývoja nových druhov chladív, materiálov a výrobných postupov. Preto bolo v areáli výrobného závodu zriadené centrum pre výskum a inováciu našich produktov. Vďaka výskumnému centru a zisťovaniu potrieb zákazníkov sú naše tepelná čerpadla a ostatné výrobky konštruované tak, že môžu byť certifikované rôznymi certifikátmi kvality. Niektoré certifikáty sú uvedené nižšie:

Rozbaliť.

PEP (Product Environmental Profile) registrovaný v rámci PEP ecopassport® Programu je environmentálna deklarácia typu III podľa normy ISO 14025.
 
PEP poskytuje spoľahlivé informácie o vplyve produktu na životné prostredie prostredníctvom kvantifikovaných a multikriteriálnych environmentálnych údajov získaných z výpočtu Life Cycle Assessment.“*
 
Nasledujúce produkty CIAT majú certifikát PEP ecopassport: Certification | CIAT Europe

Rozbaliť.

CIAT používa systém akosti založený na výskume výkonnosti a efektivity výrobných procesov. To znamená neustále zlepšovanie všetkých výrobných a riadiacich procesov. Preto vlastníme certifikát pravidelne overovaný viac než 15 rokov spoločnosťou Lloyds Register Quality Assurance, ako požadujú medzinárodné normy ISO 9001.

Rozbaliť.

CIAT dodržuje Eurovent, európsky orgán, ktorý zisťuje technickú úroveň produktov. Spoločnosť Eurovent náhodne vyberá a testuje produkty svojich členov. Výsledky týchto testov uverejňuje. Tieto testy sa zameriavajú na významné hodnoty zariadení a sú merané podľa noriem EN. Eurovent sa taktiež podieľa na tvorbe zákonov a vyhlášok platných pre EU. Najrozšírenejším nariadením je klasifikácia do energetických skupín podľa energetickej náročnosti (energetický štítok na spotrebičoch).

Rozbaliť.

Všetky produkty, ktoré podliehajú požiadavkám európskych smerníc, sú predmetom ďalších kontrol podľa Európskych noriem a pravidiel. Produkty, ktoré spĺňajú všetky požiadavky sú označené logom CE, ktoré zaručuje bezpečnosť ich prevádzky.

Ďalšie certifikáty

Rozbaliť.

CIAT taktiež certifikuje svoje produkty pre špecifické trhy (normu GOST pre Rusko, Selo v Číne, a pod.).
Niektoré produkty sú certifikované špeciálnymi certifikátmi ako ATEX a NF SZP.