Zdravotníctvo

Zastupny obrazok riešenia Zdravotníctvo

V zdravotníckych zariadeniach (nemocnice, domovy dôchodcov, kliniky, ordinácie lekárov, laboratóriá atď.) sú základnými požiadavkami pri výbere zariadení na úpravu vzduchu hygiena a kvalita vzduchu. Pre viaceré subjekty v sektore zdravotníctva je taktiež dôležité pohodlie personálu a pacientov ako aj energetická účinnosť ich inštalácií.

Vysoká kvalita vzduchu v interiéri

Kvalita vzduchu v interiéri sa nezameriava len na vplyvy z vonkajšieho znečistenia. Budovy a ich obyvatelia sú taktiež významnými zdrojmi špecifického znečistenia. Zaviazali sme sa zohľadniť aspekt IAQ (Indoor Air Quality) pre všetky Vaše nové projekty ako aj rekonštrukcie jestvujúcich prevádzok.

Naše výrobky sa totiž aktívne podieľajú na znižovaní a kontrole rizika infekčného znečistenia, najmä v rizikových oblastiach, a to prostredníctvom kontroly znečistenia vzduchu a poskytovaniu vysokej úrovne filtrácie. Vďaka výnimočným filtračným schopnostiam riešení Epure® a zabudovaným inštaláciám alebo jednoducho vďaka špeciálne vyvinutým mobilným čističkám vzduchu sa spoločnosť CIAT prispôsobuje rôznym náročným prostrediam a ide za hranice požiadaviek priemyselných a hygienických noriem (VDI 6022, DIN 1946, NFS 90 351…).

Pohodlie pacienta

Sme známi tým, že vytvárame vysoko kvalitné vnútorné prostredie vďaka špecializovaným možnostiam, ktoré zlepšujú zážitok užívateľov. Naše riešenia prispôsobené na mieru sú účinnejšie pri zabezpečovaní pohody pacienta prostredníctvom tepelného, akustického komfortu a účinnosti vďaka systému riadenia kvality vnútorného vzduchu.

Staráme sa o Vašich pacientov a zdravotníckych pracovníkov navrhovaním špecializovaných riešení, ktoré spĺňajú vysoké očakávania pacientov. Naše jednotky sú vyvíjané a testované z pohľadu akustickej úrovne v našom vývojovom centre v Culoz, čím sa zabezpečuje vynikajúci akustický komfort bez toho, aby sa znížila účinnosť a výkon zariadení.