Tepelné čerpadlá a chladiče kvapalín

Vzduch-voda

POWERCIAT™ LX

Najnovšia generácia vysokoúčinných chladičov kvapaliny vzduch-voda POWERCIAT je dokonalým riešením pre všetky chladiace aplikácie v administratívnych budovách, zdravotníctve, priemysle, nákupných centrách a bytových domoch.
Tento rad zaručuje splnenie najnáročnejších požiadaviek na zvýšenú sezónnu energetickú účinnosť (SEER a SEPR) a zníženie emisií CO2 v súlade s platnými európskymi smernicami a nariadeniami.

Chladiaci výkon: 273 až 1493 kW
Chladivo: R-134a
Typ kompresora: Screw

Dokumenty na stiahnutie

Popis

Jednotky POWERCIAT sú kompaktné zariadenia štandardne dodávané s týmito komponentmi:

 • Dvojskrutkové polohermetické kompresory
 • Rúrkový zaplavený výparník
 • Celohliníkový, vysokoúčinný, „micro-channel“, vzduchom chladený kondenzátor
 • Elektrický rozvádzač s integrovaným riadiacim modulom
 • 400 V-3ph-50 Hz (+/-10 %) sieťové napájanie + uzemnenie
 • Štandardne osadený transformátor pre napájanie obvodu diaľkového ovládania 24 V
 • Elektronický riadiaci modul Connect Touch
 • Rozvádzač pre vonkajšiu inštaláciu

Celý sortiment POWERCIAT je v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami ES:

 • Smernica o strojových zariadeniach 2006/42/ES
 • Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ
 • EMC odolnosť a emisie EN 61800-3 „C3“
 • Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ
 • RoHS 2011/65/EU
 • Smernica o tlakových zariadeniach (PED) 2014/68/EÚ
 • Smernica o strojových zariadeniach EN 60-204 – 1
 • Chladiace systémy a tepelné čerpadlá EN 378-2
 • Nariadenie (EÚ) č. 2016/2281, ktorým sa vykonáva smernica 2009/125/ES požiadavky na ekodizajn

Výrobok je optimalizovaný pre aplikácie s čiastočným zaťažením a spĺňa ustanovenia nového nariadenia o ekodizajne, ktoré upravuje komfortné a procesné aplikácie, a zároveň uľahčuje návratnosť investícií. V tomto prípade je chladič štandardne vybavený AC ventilátormi s regulovanými otáčkami (verzia HE) alebo EC ventilátormi s regulovanými otáčkami (verzia XE), ktoré umožňujú dosiahnuť optimálnu účinnosť pri čiastočnom zaťažení počas celého roka.

POWERCIAT LX HE

 • HE vysoká sezónna účinnosť
 • HE LN: vysoká sezónna účinnosť – nízka hlučnosť (voliteľné príslušenstvo)
 • HE XLN: vysoká sezónna účinnosť – extra nízka hlučnosť (voliteľné príslušenstvo)
 • HE SLN: vysoká sezónna účinnosť – super nízka hlučnosť (voliteľné príslušenstvo)

POWERCIAT LX XE

 • XE: Premium
 • XE: LN príslušenstvo Premium Nízka hlučnosť
 • XE: XLN príslušenstvo Premium Extra nízka hlučnosť