Riadiace jednotky pre tepelné čerpadlá a chladiče kvapaliny

Tepelné čerpadlá a chladiče kvapalín

CONNECT2

Riadiaci modul pre tepelné čerpadlá a chladiče kvapaliny voda-voda alebo vzduch-voda pre stredné výkony so scroll kompresormi.

Viacjazyčný
Množstvo konfigurovateľných funkcií
Komunikácia GTC/GTB prostredníctvom protokolu ModBus-JBus

Dokumenty na stiahnutie

Popis

Riadiaci modul pre tepelné čerpadlá a chladiče kvapaliny voda-voda alebo vzduch-voda pre stredné výkony so scroll kompresormi.
Základná doska pre riadenie jednotiek až s dvoma chladiacimi okruhmi a šiestimi scroll kompresormi.

 • Podsvietený LCD displej, stavové LED diódy
 • Snímače tlaku
 • Doska CPU a softvér navrhnutý CIAT-om
 • Ergonomická klávesnica
 • Viacjazyčný
 • Konfigurácia jednotky
 • Zobrazenie stavov jednotky
 • Monitorovanie teploty chladiacej alebo vykurovacej vody
 • Dve nastaviteľné žiadané hodnoty
 • Riadenie žiadanej hodnoty na základe vonkajšej teploty
 • Regulácia kondenzačného tlaku (celoročná prevádzka pre vzduchom chladené jednotky)
 • Riadenie komponentov jednotky (kompresory, ventilátory, čerpadlá atď.)
 • Riadenie stupňov kompresora alebo pomocných elektrických zariadení
 • Optimalizácia stupňov na dosiahnutie najlepšieho ESEER
 • Vyváženie prevádzkových časov kompresorov
 • Riadenie bezpečnostných zariadení (vysoký a nízky tlak, teplota na výstupe, preťaženie motora, porucha cirkulácie vody, bod mrazu atď.)
 • Kontrolky prevádzkového stavu a porúch, história porúch
 • ModBus-JBus protokol na RS-485 a ethernet ako štandard
 • Protokoly LonWorks a BacNet (IP alebo MSTP) voliteľné

Výhody

 • Podsvietený LCD displej,
 • Používateľsky prívetivé, bezproblémové ovládanie, ľahko čitateľný displej
 • Dve programovateľné nastaviteľné žiadané hodnoty
 • Štyri možnosti ovládania
 • Riešenie problémov
 • Mnoho samoregulačných funkcií
 • Optimalizovaný systém odmrazovania DEGIPAC
 • Nepretržité monitorovanie prevádzkových parametrov
 • Vyváženie prevádzkových časov kompresorov a čerpadiel
 • Automatické riadenie bezpečnostných komponentov a komponentov proti mrazovej ochrany
 • Mnoho možností diaľkového ovládania
 • Komunikačné rozhrania, výstup RS-485, otvorený komunikačný protokol BMS (v štandarde ModBus, LON a BacNet ako voliteľné príslušenstvo)

K dispozícii je jeden model
Riadi až dva chladiace okruhy a šesť scroll kompresorov