Referencie

Business Center Bratislava

2022

Mlynské Nivy 48, Bratislava

1 ks kompaktný, vzduchom chladený, chladič kvapaliny POWERCIAT LX HE 1358B
1 ks rozoberateľný doskový výmenník tepla PWB 27 161M95 PNPV0AA 11

Qch = 374kW

 

#2022#administratívnebudovy#chladicekvapalin