Referencie

Aquacity Poprad

2020

Poprad

Tepelné čerpadlo HYDROCIAT LW 1900D (879kW)

Nahradili sme štyri staré neefektívne čerpadlá dvomi modernými. Navrhli a upravili sme tiež hydraulické zapojenie zdroja, inštalovali nový oddeľovací výmenník tepla pre geotermálny vrt. Zároveň sme integrovali celú technológiu do systému pre meranie a reguláciu.

#2020#hotely