Rooftop jednotky

Rooftop jednotky & packaged systems

VECTIOSPOWER R-454B

Jednotka je napojená priamo na vzduchotechnické potrubie bez ďalších prvkov alebo komponentov, potrubí, káblov atď., bez potreby využitia ďalšej podlahovej plochy. Tento dizajn znižuje náklady na inštaláciu, pripojenie zariadení a zabezpečuje spoľahlivú prevádzku.
Rozsah výkonov týchto jednotiek umožňuje klimatizovanie veľkých plôch využívaných na podnikanie alebo priemysel.

Chladivo: R-454B
Chladiaci výkon: od 98 do 273 kW
Vykurovací výkon: od 97 do 300 kW
Prietok vzduchu: od 10 800 do 54 000 m3/h

Dokumenty na stiahnutie

Popis

 • V súlade s ekodizajnom Lot 21 Tier 2 (2021)
 • 4 hermetické SCROLL kompresory v tandemovom prevedení
 • 2 chladiace okruhy
 • Tlačné ventilátory (voľnobežné) s EC motormi
 • Elektronické expanzné ventily
 • Ekologické chladivo R-454B a nízkym GWP (-77 % nižší GWP ako R-410A a -31 % ako R-32)
 • Chladivo R-454B je klasifikované ako A2L
 • Vysoká flexibilita s veľkým množstvom dostupného príslušenstva
 • Voliteľné príslušenstvo – dvojplášťový panel s 50 mm izoláciou v celej vnútornej časti v kontakte s prúdom vzduchu
 • Sklopný kryt nasávania/výfuku na ľahšiu prepravu
 • Hliníkové panely a registre
 • Dvojitý uzamykací systém vysokej kvality

Rad VectiosPower TM predstavuje kompaktné horizontálne autonómne jednotky typu vzduch-vzduch, dizajnované na strešnú montáž, s vysokou účinnosťou (o 3 % vyššou ako už vynikajúca účinnosť vo VECTIOS POWER R-410A) a o 80 % nižšou priamou enviromentálnou stopou CO2 vďaka použitiu nového chladiva R-454B. Produkty sú vybavené všetkými komponentmi potrebnými pre správne fungovanie ihneď po inštalácii.

 • Séria IPJ: Jednotky pre reverzibilnú prevádzku ako tepelné čerpadlo
 • Séria RPJ: Jednotky pre chladenie