Jednotky s presnou reguláciou

MAGISTER

Vertikálna autonómna klimatizačná jednotka špeciálne navrhnutá do priestorov s vysokou tepelnou záťažou alebo miestností s požiadavkami na presné riadenie teploty a vlhkosti vzduchu (dátové centrá, počítačové miestnosti, rozvodne a pod.).
Vstavaná automatická regulácia a elektronicky komutovaný motor udržujú jej spotrebu energie na nízkej úrovni.
Ventilátor má tiež modBus kartu, ktorá umožňuje prenos porúch a nastavení, ako aj skutočný príkon, prúd, rýchlosť otáčania a pod.

Chladiaci výkon: 10 až 116 Kw
Prietok vzduchu: 3 000 až 27 500 m³/h

Dokumenty na stiahnutie

Popis

  • Kompaktná jednotka
  • Dvojplášťové panely s izoláciou M0/A1, pozinkovanou základňou a hliníkovým rámom
  • Filter M5 alebo F7
  • Chladenie zabezpečuje výmenník chladenej vody s dvojcestným alebo trojcestným ventilom
  • Tlačný ventilátor spojený s EC motorom s integrovanou kartou ModBus (iba CW)
  • Vykurovanie je zabezpečené teplovodným ohrievačom alebo elektrickým ohrievačom
  • Parný zvlhčovač
  • Kompletný elektrický rozvádzač, ovládanie CIAT µAIR CONNECT 2
  • Široká škála príslušenstva
  • Modul freecoolingu (voliteľné) nasáva čerstvý vzduch zvonku

5 vodou chladených modelov

UNDER: Nasávanie zhora a výfuk do vyvýšenej podlahy
OVER: Nasávanie z predu a výfuk zvrchu
CW: Vertikálna vzduchotechnická jednotka chladená vodou