POWERCIAT LX

Rozsah :

Chladiče kvapaliny POWERCIAT série LX-XE

Výrobok je optimalizovaný pre aplikácie s čiastočným zaťažením a spĺňa ustanovenia nového nariadenia o ekodizajne, ktoré upravuje komfortné a procesné aplikácie, a zároveň uľahčuje návratnosť investícií. V tomto prípade je chladič štandardne vybavený ventilátormi s premenlivými otáčkami typu EC, ktoré umožňujú dosiahnuť optimálnu účinnosť pri čiastočnom zaťažení počas celého roka

- XE : Premium

- XE : LN príslušenstvo Premium Nízka hlučnosť

- XE : XLN príslušenstvo Premium Extra nízka hlučnosť

Rozsah použitia :

Chladiaci výkon: 273 až 1493 kW

Oblasť použitia :

Najnovšia generácia vysokoúčinných chladičov kvapaliny, vzduch-voda, POWERCIAT je dokonalým riešením pre všetky chladiace aplikácie v administratívnych budovách, zdravotníctve, priemysle, nákupných centrách a v bytových domoch.

Tieto jednotky sú určené na vonkajšiu inštaláciu a nevyžadujú žiadnu dodatočnú ochranu pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami.

POWERCIAT je optimalizovaný na používanie chladiva HFC R134a, ktoré je šetrné k ozónovej vrstve.

Tento rad zaručuje splnenie najnáročnejších požiadaviek na zvýšenú sezónnu energetickú účinnosť (SEER a SEPR) a zníženie emisií CO2 v súlade s platnými európskymi smernicami a nariadeniami.

Popis :

Jednotky POWERCIAT sú kompaktné zariadenia štandardne dodávané s týmito komponentmi:

 • Dvojskrutkové polohermetické kompresory
 • Rúrkový zaplavený výparník
 • Celohliníkový, vysokoúčinný, „micro-channel“, vzduchom chladený kondenzátor
 • Elektrický rozvádzač s integrovaným riadiacim modulom:
  • 400 V-3ph-50 Hz (+/-10 %) sieťové napájanie + uzemnenie
  • štandardne osadený transformátor pre napájanie obvodu diaľkového ovládania 24 V
 • Elektronický riadiaci modul Connect Touch
 • Rozvádzač pre vonkajšiu inštaláciu

Celý sortiment POWERCIAT je v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami ES:

 • Smernica o strojných zariadeniach 2006/42/ES.
 • Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ.
 • EMC odolnosť a emisie EN 61800-3 "C3".
 • Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ.
 • RoHS 2011/65/EU.
 • Smernica o tlakových zariadeniach (PED) 2014/68/EÚ.
 • Smernica o strojných zariadeniach EN 60-204 - 1
 • Chladiace systémy a tepelné čerpadlá EN 378-2
 • Nariadenie (EÚ) č. 2016/2281, ktorým sa vykonáva smernica 2009/125/ES, požiadavky na ekodizajn