DYNACIAT LG

Rozsah :

Je dostupných 17 modelov s vodou chladeným kondenzátorom

Hydraulické príslušenstvo je dostupné ako voliteľná výbava

Rozsah použitia :

Chladiaci výkon: 25 až 190 kW

Vykurovací výkon: 30 až 230 kW

Oblasť použitia :

Vodný chladič chladený podzemnou vodou, zemnými kolektormi, suchým chladičom alebo chladiacou vežou.

Tepelné čerpadlo voda-voda

Tieto jednotky sú navrhnuté na chladenie a/alebo vykurovanie bytových domov, terciárnych a priemyselných budov a zdravotníckych zariadení, pričom tieto jednotky môžu byť pripojené ku koncovým spotrebičom ako sú systémy podlahového vykurovania a chladenia, komfortné jednotky (ako napr. fancoilové jednotky a vodné kazety) alebo k vzduchotechnickým jednotkám. Štandardne sú navrhnuté pre vnútornú inštaláciu v priestoroch chránených pred mrazom a nepriaznivým počasím.

Tento nový rad je optimalizovaný na prevádzku s chladivom HFC R410A šetrným k ozónu, a tým spĺňa najnáročnejšie požiadavky na ochranu životného prostredia a vysokú sezónnu energetickú účinnosť (ESEER).

Popis :

 • Chladivo R410A
 • Kompaktná jednotka s malým pôdorysom
 • Jednotka je úplne zapuzdrená v kryte z odnímateľných lakovaných kovových panelov
 • Jeden alebo dva nezávislé chladiace okruhy
 • Elektronický(é) expanzný(é) ventil(y)
 • Jeden až štyri vysokoúčinné SCROLL kompresory novej generácie
 • Vodou chladené spájkované doskové výmenníky tepla
 • Ovládanie prietoku vody
 • Elektrický rozvádzač vybavený transformátorom pre okruh regulácie s diaľkovým ovládaním, bezpečnostným vypínačom a značenou kabelážou
 • Ovládač Connect Touch s množstvom automaticky prispôsobiteľných funkcií
 • Rozhranie s intuitívnym viacjazyčným 4''3 farebným dotykovým displejom.
 • Web server (IP) pre vzdialený prístup k displeju ovládaniu
 • Možná komunikácia s nadradenými systémami MaR prostredníctvom protokolov MODBUS/JBUS ako štandard a LON a Bacnet ako voliteľné príslušenstvo