Predaj / Servis: Pondelok - Piatok - 8:00-16:00

Tepelné čerpadlá voda/voda

Tepelné čerpadlá voda/voda sú rovnaké ako zem/voda. V primárnom systéme je vždy voda (glykol), ktorá odoberá teplo z vertikálnych, šikmých vrtov, zemných kolektorov, mokrých studní a pod. Vďaka svojej variabilite sú tieto čerpadlá vhodné k rodinným domom, bytovým domom, administratívnym budovám a do priemyslu. Prevádzka týchto čerpadiel je energeticky menej náročná než u tepelných čerpadiel vzduch/voda, ale investičné náklady primárneho zdroje tepla ( zemných vrtov, kolektorov apod.) sú veľmi vysoké.

Toto tepelné čerpadlo, na rozdiel od vzduchových tepelných čerpadiel, je možné navrhovať na 100% tepelné straty.

Ako zdroje primárnej energie môžeme použiť

Zemné kolektory – je to najlacnejšia inštalácia, avšak vyžaduje relatívne veľký priestor pre inštaláciu kolektora. Potrubie sa umiestňuje do hĺbky najčastejšie 1 m a v osovej vzdialenosti 1 m od seba.


Vrty
 – vertikálne, alebo šikmé – táto inštalácia nevyžaduje veľký priestor ,ale inštalácia je relatívne drahá záležitosť. Vrty môžu byť vertikálne (zvislé) alebo šikmé. Bežná dĺžka vertikálneho vrtu je 80 a viac metrov.

 

Studne, potoky, rieky alebo iné zdroje vody – Je to najlacnejšia inštalácia, ale zdroj vody musí byť dostatočne výdatný. Je nutné učiniť opatrenie, aby sa nezanášal výparník nečistotami a nehrozilo poškodenie tepelného čerpadla a nevznikla nákladná oprava.

 

Pre vytvorenie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.


 

Spolupráca

Rozširujeme sieť montážnych firiem tepelných čerpadiel CIAT.

V prípade záujmu kontaktujte našich obchodno-technických zástupcov alebo emailom na: ciat@ciat.sk

Kde nás nájdete?

Pobočka BA
Rožňavská 24, 821 04 Bratislava
Telefón
+421 907 602 750
 
Pobočka HE
Tolstého 1, 066 01 Humenné
Telefón
+421 57 7880 626