Certifikáty a kvalita

CIAT kladie veľký dôraz na kvalitu svojich produktov. Dôraz na spokojnosť zákazníkov je základná požiadavka pre neustále zlepšovanie produktov, ochranu životného prostredia, a preto je lídrom v oblasti výskumu a vývoja nových druhov chladív, materiálov a výrobných postupov. Preto bolo v areáli výrobného závodu zriadené centrum pre výskum a inováciu našich produktov. Vďaka výskumnému centru a zisťovaniu potrieb zákazníkov sú naše tepelná čerpadla a ostatné výrobky konštruované tak, že môžu byť certifikované rôznymi certifikátmi kvality. Niektoré certifikáty sú uvedené nižšie:

 

ISO 9001

CIAT používa systém akosti založený na výskume výkonnosti a efektivity výrobných procesov. To znamená neustále zlepšovanie všetkých výrobných a riadiacich procesov.

Certifikát, pravidelne overovaný viac než 15 rokov, spoločnosťou Lloyds Register Quality Assurance, ako požadujú medzinárodné normy ISO 9001.

 

EUROVENT

CIAT dodržuje Eurovent, európsky orgán, ktorý zisťuje technickú úroveň produktov. Spoločnosť Eurovent náhodne vyberá a testuje produkty svojich členov. Výsledky týchto testov uverejňuje. Tieto testy sa zameriavajú na významné hodnoty zariadení a sú merané podľa noriem EN. Eurovent sa taktiež podieľa na tvorbe zákonov a vyhlášok platných pre EU. Najrozšírenejším nariadením je klasifikácia do energetických skupín podľa energetickej náročnosti (energetický štítok na spotrebičoch).

 

CE

Všetky produkty, ktoré podliehajú požiadavkám európskych smerníc, sú predmetom ďalších kontrol podľa Európskych noriem a pravidiel. Produkty, ktoré spĺňajú všetky požiadavky sú označené logom CE, ktoré zaručuje bezpečnosť ich prevádzky.

 

ĎALŠIE CERTIFIKÁTY

CIAT taktiež certifikuje svoje produkty pre špecifické trhy (normu GOST pre Rusko, Selo v Číne, apod.).

Niektoré produkty sú certifikované špeciálnymi certifikátmi ako ATEX a NF SZP.

 

UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Jedným z hlavných pilierov stratégie firmy CIAT je šetrnosť k životnému prostrediu.

CIAT sa zaviazal dodržovať pravidlá pre trvalo udržateľný rozvoj a predvídať čo bude štandardom v budúcich dobách.

V našom Centre pre výskum a inovácie pracujeme denne na výskume nových chladív, zhodnotení recyklovaných materiálov, znížení spotreby energie alebo zlepšení akustiky.

Centrum pre výskum a inovácie v Culoze je najväčším centrum svojho druhu vo Francúzku a patrí medzi najväčšie v Európe.