Predaj / Servis: Pondelok - Piatok - 8:00-16:00

Spoločnosť CIAT

História firmy CIAT

Firma CIAT bola založená inžinierom Jean Louis Falconnierom v roku 1934 v meste Ars-sur-Moselle v Alsasku. Prvým výrobkom bol rúrový výmenník s optimalizovaným rebrovaním. Toto rebrovanie bolo zakladateľom patentované na patentovom úrade.
Pri hrozbe nacistickej okupácie v roku 1939 sa závod sťahuje do mesta Culoz, kde pokračuje vývoj a výroba rúrových výmenníkov. V roku 1940 začína CIAT vyrábať kotly na tuhé palivá, radiátory a neskôr sa začína s vývojom, výrobou doskových výmenníkov voda/voda. Neskôr je do portfólia výrobkov pridaný lamelový výmenník pre vzduchotechniku. Tieto nové výrobky si vyžiadali zvýšenie počtu pracovníkov na 220 v roku 1945.

Výrobný závod v Culoze

V roku 1960 je väčšina hotelov a 300 000 domov v severných Alpách vybavených výrobkami CIAT. V tomto roku dochádza k výstavbe nového moderného výskumného centra v areály závodu, ktoré je dodnes najväčšie vo Francúzku.
Prvým produktom, ktorý bol vyvinutý v novom výskumnom centre sú nové vzduchotechnické jednotky. Tie nasleduje, v roku 1965 prvá fancoilová jednotka pre úpravu vzduchu v kanceláriách a výrobných priestoroch.
Ďalším dôležitým medzníkom v rozvoji firmy je rok 1970, kedy sa začali vyrábať prvé chladiče kvapalín všetkých typov. Spoločne s výrobou chladičov kvapalín sa začína s výrobou tepelných čerpadiel.
V 70. rokoch minulého storočia počas ropnej krízy, keď ceny energií raketovo šplhali smerom hore nastal intenzívny vývoj tepelných čerpadiel. Bola to doba prvých skúseností s tepelnými čerpadlami. Dá sa povedať, že širšiemu a masívnejšiemu nástupu tepelných čerpadiel zabránila neznalosť montážnych firiem v správnom návrhu, montáži celého vykurovacieho systému a nedôvera používateľov v nových technológiách. Vzhľadom k tomu, že sa kríza len prehnala, očakávaný boom v tepelných čerpadlách bol pozastavený. Avšak CIAT stále pracoval na vývoji všetkých typov tepelných čerpadiel. Aj skrz nepriazeň trhu si tepelné čerpadlá stále nachádzali svojich odberateľov.
V rokoch 1980 bolo rozhodnuté o vytvorení skupiny podnikov, ktoré budú vyrábať jednotlivé produkty. A taktiež nová koncepcia vývoja firmy. Najmä však v posilnení exportu mimo Francúzka a Švajčiarska.
V roku 1984 zasadá na miesto generálneho riaditeľa syn zakladateľa Jean Louis Falconnier, ktorý presadzuje masívnu expanziu do sveta. Sú založené tri nové závody vo svete.

V Španielsku závod CIATESA, kde sa vyrába klimatizácia, rooftopy, tepelné čerpadlá vzduch / vzduch.

V Indii CIATINDIA a v Číne CHINASIA. Tieto výrobné závody dodávajú svoje produkty len na miestny trh, pretože preprava na európske trhy by jednotky neúmerne predražovala. V týchto závodoch sa taktiež nachádzajú veľké výskumné centrá.

Prelom v obore tepelných čerpadiel nastal v 90. rokoch minulého storočia s nástupom masívnej výroby špirálových (Scroll) kompresorov, ktoré sa vyznačujú vysokou účinnosťou a s využívaním nových chladív, ktoré umožňujú lepšie transformovať tepelnú energiu z nízkej teploty na vysokú teplotu.
CIAT vtedy zúročil svoje dlhoročné skúsenosti z prevádzky, vývoja a bol jedným z prvých výrobcov, ktorý začal vyrábať moderné, kompaktné tepelné čerpadlá v prevedení vzduch/voda so špirálovými kompresormi. Ich účinnosť bola na vtedajšiu dobu vskutku revolučná a dosahovala hodnoty COP 2,7 pri vonkajšej teplote 2°C a teplote vody 35°C ( koeficient účinnosti COP 2,7 znamená, že z každého 1 kW príkonu spotrebovaného kompresorom sa získava 2,7 kW výkonu pre chladenie či ohrev).
V roku 2006 prichádza po smrti Jean Louise Falconniera na miesto generálneho riaditeľa jeho mladší brat Jean Pierre Falconnier.
Dnes patrí firma CIAT k popredným európskym výrobcom tepelných čerpadiel, chladenia a vzduchotechniky s obratom cez 270 miliónov eur ročne. V deviatich závodoch vo Francúzku, Španielsku, Číne a Indii vyrába viac než 130 druhov výrobkov v 1000 vyhotoveniach. Napríklad denne opustí výrobné linky cez 100 kusov tepelných čerpadiel všetkého druhu.
CIAT je jedným z mála svetových výrobcov, ktorý tepelné čerpadlá vyrába až do výkonu 500 kW v prevedení vzduch/voda a do výkonu 1400 kW v prevedení voda/voda. Rôznymi typmi použitých chladív a použitých kompresorov optimalizuje firma CIAT výkony a účinnosti jednotlivých tepelných čerpadiel pre danú aplikáciu. Napríklad čerpadla typu vzduch/voda vyrába spoločnosť v klasickom prevedení s chladivom R410A a tieto tepelné čerpadlá dosahujú koeficient účinnosti 4,2 a maximálnu výstupnú teplotu vody 52°C, alebo s chladivom R407C, ktoré potom pracujú pri štandardných podmienkach s účinnosťou 4,2 a výstupnou teplotou vody až 65°C.

Na vývoj a výskum nových výrobkov dáva dnes CIAT 5% prostriedkov zo svojho obratu. Vývoj nových výrobkov sa uberá smerom ku zvýšeniu energetickej účinnosti, zníženiu hluku, zníženiu výrobných nákladov a zvýšeniu používateľského komfortu.

V roku 2003 bolo rozhodnuté o expanzii aj na slovenský trh a preto bola založená spoločnosť KVT spol. s r.o., ktorá poskytovala všetky produkty a služby materského koncernu.

Následne sa spoločnosť, od 1. apríla 2019, premenovala na innogy Solutions s.r.o. a stala sa dcérskou spoločnosťou Východoslovenskej energetiky a.s. innogy Solutions s.r.o. je členom Skupiny VSE Holding, ktorá má viac ako 90 ročnú históriu v krajine. Túto silnú tradíciu dokáže využiť a súčasne svojim zákazníkom ponúknuť moderné postupy a inovácie. Vďaka skúsenostiam svojich zahraničných investorov pracuje na vývoji technológií, skúma a tvorí inovatívne produkty a služby. Slovenským zákazníkom poskytuje komplexné energetické riešenia.

Mapa rozmiestnenia výrobných závodov

Viac informácií o spoločnosti CIAT nájdete na www.ciat.com

Certifikáty a kvalita

CIAT kladie veľký dôraz na kvalitu svojich produktov. Dôraz na spokojnosť zákazníkov je základná požiadavka pre neustále zlepšovanie produktov, ochranu životného prostredia, a preto je lídrom v oblasti výskumu a vývoja nových druhov chladív, materiálov a výrobných postupov. Preto bolo v areáli výrobného závodu zriadené centrum pre výskum a inováciu našich produktov. Vďaka výskumnému centru a zisťovaniu potrieb zákazníkov sú naše tepelná čerpadla a ostatné výrobky konštruované tak, že môžu byť certifikované rôznymi certifikátmi kvality. Niektoré certifikáty sú uvedené nižšie:

1 – ISO 9001

CIAT používa systém akosti založený na výskume výkonnosti a efektivity výrobných procesov. To znamená neustále zlepšovanie všetkých výrobných a riadiacich procesov.

Certifikát, pravidelne overovaný viac než 15 rokov, spoločnosťou Lloyds Register Quality Assurance, ako požadujú medzinárodné normy ISO 9001.

2 - EUROVENT

CIAT dodržuje Eurovent, európsky orgán, ktorý zisťuje technickú úroveň produktov. Spoločnosť Eurovent náhodne vyberá a testuje produkty svojich členov. Výsledky týchto testov uverejňuje. Tieto testy sa zameriavajú na významné hodnoty zariadení a sú merané podľa noriem EN. Eurovent sa taktiež podieľa na tvorbe zákonov a vyhlášok platných pre EU. Najrozšírenejším nariadením je klasifikácia do energetických skupín podľa energetickej náročnosti (energetický štítok na spotrebičoch).

3 - CE

Všetky produkty, ktoré podliehajú požiadavkám európskych smerníc, sú predmetom ďalších kontrol podľa Európskych noriem a pravidiel. Produkty, ktoré spĺňajú všetky požiadavky sú označené logom CE, ktoré zaručuje bezpečnosť ich prevádzky.

4 - ĎALŠIE CERTIFIKÁTY

CIAT taktiež certifikuje svoje produkty pre špecifické trhy (normu GOST pre Rusko, Selo v Číne, apod.).

Niektoré produkty sú certifikované špeciálnymi certifikátmi ako ATEX a NF SZP.

5 - UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Jedným z hlavných pilierov stratégie firmy CIAT je šetrnosť k životnému prostrediu.

CIAT sa zaviazal dodržovať pravidlá pre trvalo udržateľný rozvoj a predvídať čo bude štandardom v budúcich dobách.

V našom Centre pre výskum a inovácie pracujeme denne na výskume nových chladív, zhodnotení recyklovaných materiálov, znížení spotreby energie alebo zlepšení akustiky.

Centrum pre výskum a inovácie v Culoze je najväčším centrum svojho druhu vo Francúzku a patrí medzi najväčšie v Európe.

Viac informácií o spoločnosti CIAT nájdete na www.ciat.com

 

Tepelné čerpadlá pre banky, školy, hotely, nemocnice, nákupné centra, reštaurácie, kancelárie a ostatné komerčné a priemyselné objekty. Široké uplatnenie tepelných čerpadiel nájdete v komerčnej a priemyslovej sfére. Takéto priestory predstavujú vzhľadom k zvýšenej kumulácií ľudí na m2 alebo rozmiestnenie technologických zariadení na ploche zvýšené nároky na výmenu vzduchu a vetranie. S tým je samozrejme spojená i vyššia energetická spotreba tepla. Trend zateplovania a výmeny okien zasiahol aj tento segment budov. Každý z objektov ako sú administratívne budovy, hotely, obchodné centrá, banky, školy, škôlky, aquaparky, športové areály je preto ideálny pre využitie tohto alternatívneho zdroja energie.

Spolupráca

Rozširujeme sieť montážnych firiem tepelných čerpadiel CIAT.

V prípade záujmu kontaktujte našich obchodno-technických zástupcov alebo emailom na: ciat@ciat.sk

Kde nás nájdete?

Pobočka BA
Rožňavská 24, 821 04 Bratislava
Telefón
+421 907 602 750
 
Pobočka HE
Tolstého 1, 066 01 Humenné
Telefón
+421 57 7880 626