Predaj / Servis: Pondelok - Piatok - 8:00-16:00

Free Cooling

Freecooling je využívanie nízkych vonkajších teplôt pre výrobu chladu v chladných mesiacoch. Prevádzka freecoolingu je z energetického hľadiska nenáročná. Pri tomto druhu chladenia fungujú iba ventilátory, ktoré nasávajú vzduch skrz lamelový výmenník s nemrznúcou kvapalinou, ktorá svoje teplo odovzdá do vzduchu. Veľkou energetickou výhodou je, že pri štandardnom kompresorovom chladení nám fungujú spolu s ventilátormi aj kompresory, ktoré spotrebovávajú niekoľko násobne viac energie než ventilátory.

Freecoling sa vyplatí pre budovy, kde je nutné chladiť celoročne.

Pre maximálne využitie freecolingu je tiež vhodné keď je teplota chladiacej vody vyššia než je bežne obvyklé. Bežná teplota chladiacej kvapaliny býva napr. 6/12°C, pre freecooling je vhodnejšia vyššia teplota – napr. 14/18°C. Pre teplotný spád 6/12°C navrhujeme 100%-ný výkon jednotky pre freecoling pri teplote vonkajšieho vzduchu +4°C. Teplota nižšia než +4°C je približne 2 792 hodín ročne. Pokiaľ použijeme teplotný spád 14/18°C potom je možné navrhovať freecooling na 100%-ný výkon už od teploty +12°C, čo predstavuje možnosť prevádzkovať freecooling cca 5 109 hodín ročne. Na nižšie uvedenom grafe vidíme hodinové rozloženie teplôt v závislosti na vonkajšej teplote podľa referenčných klimatických rokov z lokality Košice.

Teplota chladiacej vody 6/12°C.

Ročná využiteľnosť cca 32%.

Teplota chladiacej vody 14/18°C.

Ročná využiteľnosť cca 58%.

Červenou farbou je znázornený rozdiel využiteľnosti frecoolingu medzi teplotnými spádmi 6/12°C a 14/18°C.

Rozdiel využiteľnosti je cca 26%.

 

Existujú tri rôzne spôsoby zapojenia

 • Tradičný freecooling vstavaný do jednotky
 • Priamy freecooling chladivom
 • Oddelený freecooling CIAT

Tradičný freecooling vstavaný do jednotky

Toto je veľmi populárny a jednoduchý spôsob inštalácie Freecolingu do jednotky. Pred kondenzátor je nainštalovaný ďalší lamelový výmenník v ktorom prúdi nemrznúca kvapalina.

 

free-02-1.jpg

 

Výhody

Nevýhody

 • Rovnaké rozmery ako má štandardná jednotka.
 • Jednoduchá inštalácia
 • Vyšší výkon motorov ventilátorov kvôli zdvojenému výmenníku.
 • Horší EER vďaka vyššiemu výkonu motorov.
 • Horšie čistenie výmenníkov.
 • Vyšší hluk.
 • Zlá regulácia chodu ventilátorov.
 • Vyššie plošné zaťaženie.
 • Freecooling nie je možné doplniť do existujúcej jednotky.
 • Veľmi zlá regulácia chodu pri prechodnom období (obdobie kedy je možné používať freecooling, ale výkon freecolingu nedosahuje požadovaného výkonu chladenia).

Priamy freecooling chladivom

Tento druh zapojenia je veľmi jednoduchý. Do chladiaceho okruhu je nainštalovaný bypass a čerpadlo chladiva. Pri freecoolingu sa zapne čerpadlo chladiva a otvorí sa bypass a začína fungovať freecooling.

 

free-carrier.jpg

 

Výhody

Nevýhody

 • Rovnaké rozmery ako má štandardná jednotka.
 • Jednoduchá inštalácia.
 • Rovnaké plošné zaťaženie ako u štandardnej jednotky bez freecoolingu.
 • Rovnaká hmotnosť ako u štandardnej jednotky bez freecoolingu.
 • Nízky výkon.
 • Možnosť použitia len pri veľmi nízkych teplotách.
 • Množstvo chladiva musí byť až o 20% väčšie.
 • Viac komponentov v chladiacom okruhu.
 • Nie je možné použiť strojné chladenie a freecooling súčasne.
 • Freecooling nie je možné doplniť do existujúcej jednotky.

Oddelený freecooling CIAT

Tento druh zapojenia je veľmi jednoduchý. Strojné chladenie a freecooling sú od sebe oddelené. Prepojené sú spolu len komunikačným káblom. Chladená kvapalina vchádza najprv do jednotky freecoolingu kde sa predchladí (alebo ochladí, záleží na okolitých podmienkach) a potom vstupuje do strojného chladenia, kde sa v prípade potreby kvapalina dochladí na požadovanú teplotu.

 

free-02-3.jpgfree-cooling.jpg

 

Výhody

Nevýhody

 • Jednoduchá prevádzka v prechodnom období.
 • Možnosť prevádzkovať freecooling a strojné chladenie súčasne.
 • Jednoduchá inštalácia.
 • Rovnaké plošné zaťaženie ako u štandardnej jednotky bez freecoolingu.
 • Možnosť dodatočnej inštalácie.
 • Väčšie rozmery

Názorný príklad

Chladič vody so 6 ventilátormi, požadovaná teplota 14/18°C.

Graf závislosti stupňa využiteľnosti freecoolingu v závislosti na vonkajšej teplote.

 

graf-04.jpg

 

 • Tradičný freecooling vstavaný do jednotky – od teploty +18°C až do teploty +4°C je výkon freecoolingu značne obmedzený, pretože spúšťanie a chod ventilátorov je riadený podľa chodu strojného chladenia, ktoré si zapína ventilátory tak, aby nedošlo k podchladeniu chladiva.
 • Priamy freecooling chladivom – tento typ freecoolingu začíná fungovať až keď vonkajšie podmienky dovolia pokryť 100% spotreby potreby chladu.
 • Oddelený freecooling CIAT –  pri teplotách nižších než +18°C beží freecoolingová jednotka na plný výkon, aby čo najviac uľahčila prevádzku strojnému chladeniu, ktoré je energeticky omnoho náročnejšie.  Od teploty +8°C je potom strojné chladenie vypnuté a freecoolingová jednotka plne pokrýva požiadavku na výrobu chladu.

Pre vytvorenie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

 

Spolupráca

Rozširujeme sieť montážnych firiem tepelných čerpadiel CIAT.

V prípade záujmu kontaktujte našich obchodno-technických zástupcov alebo emailom na: ciat@ciat.sk

Kde nás nájdete?

Pobočka BA
Rožňavská 24, 821 04 Bratislava
Telefón
+421 907 602 750
 
Pobočka HE
Tolstého 1, 066 01 Humenné
Telefón
+421 57 7880 626